martes, 28 de julio de 2015

DEMONO-JAZZ

XI

Well... It’s been a while
The same capture
The same spot
Irreversible craving
Shut up! Lingering thought

No hay comentarios:

Publicar un comentario